Privacyverklaring

2.1. Vertrouwelijke behandeling van persoonlijke gegevens

De persoonlijke gegevens verzameld door Optiek Jan Vererfven worden opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk voor het publiek. Het bestand is alleen toegankelijk voor een beperkt aantal mensen in dienst van Optiek Jan Vererfven die deze informatie nodig hebben voor de uitoefening van hun functie. De persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privé leven. De door jou verstrekte gegevens zullen gebruikt worden voor interne doeleinden: bijv. verwerking van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven, klantenbeheer… In het geval van gebruik van jouw gegevens voor direct marketing doeleinden kan je je hiertegen verzetten.
Je beschikt over het wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van jouw persoonlijke gegevens.
Optiek Jan Vererfven streeft ernaar om de persoonlijke gegevens niet te verstrekken aan derden, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen of in geval politie of juridische autoriteiten dit uitdrukkelijk zouden verzoeken. In andere gevallen is het mogelijk dat jouw gegevens worden doorgegeven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Jan Vererfven samenwerkt mits dit expliciet te vermelden en expliciet jouw toestemming hiervoor wordt gevraagd.

2.2 Gebruik van persoonlijke gegevens

In het geval van wedstrijden, games of acties: Optiek Jan Vererfven gebruikt de verzamelde gegevens om contact met je op te nemen. De gegevens zullen niet langer worden bewaard dan nodig.
Met betrekking tot registratie voor sommige diensten (nieuwsbrieven, specifieke informatie enz..): Optiek Jan Vererfven gebruikt de verzamelde gegevens om contact met je op te nemen en bied je een optimale service. De gegevens kunnen ook worden gebruikt om je informatie te sturen nieuwe producten & diensten en events. Als je niet langer deze informatie wenst te ontvangen, kan je dit melden via e-mail of gewone mail. De e-mails van Optiek Jan Vererfven bevatten een link om jouw registratie gemakkelijk te kunnen annuleren.

2.3 Toestemming tot gebruik van persoonlijke gegevens

Door het verstrekken van jouw persoonsgegevens geef je Optiek Jan Vererfven expliciet de toestemming om jouw gegevens te gebruiken voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven. Indien Optiek Jan Vererfven jouw persoonlijke gegevens wenst te gebruiken voor andere doeleinden of jouw gegevens door te geven aan organisaties of bedrijven waarmee Optiek Jan Vererfven werkt, zal vooraf jouw uitdrukkelijke toestemming gevraagd worden. Je kan je hiertegen verzetten.

2.4 Recht van toegang, aanpassing en verwijdering van persoonlijke gegevens

Je hebt het recht om jouw persoonlijke gegevens in te kijken en mogelijk onvolledige of onjuiste gegevens te corrigeren. Daarnaast kan je op elk moment verzoeken dat jouw persoonlijke gegevens worden verwijderd uit het bestand. Het volstaat om dit aan Optiek Jan Vererfven te melden.

2.5 Gebruik van cookies

Deze site maakt gebruik van ‘cookies’: dit zijn tekstbestanden (delen informatie) die door de server van de website in de browser van jouw computer of mobiel apparaat worden geplaatst wanneer je de website raadpleegt. Cookies kunnen niet gebruikt worden om personen te identificeren, enkel om een machine te identificeren. Deze informatie dient om je als gebruiker van de website te identificeren zodat je niet telkens jouw naam en wachtwoord moet invoeren bij elk bezoek.
Je kan jouw browser instellen om je te waarschuwen of om te beletten dat een cookie wordt gemaakt.